QCDD là gì

Khi đánh giá nhà cung cấp, có một chỉ số rất quan trọng đó là QCD. Bằng chỉ số này, khách hàng sẽ đánh giá khách quan các nhà cung cấp từ nhiều khía cạnh, đó là chất lượng, giá thành và thời hạn giao hàng. Gần đây, nhiều khách hàng đang có xu hướng thêm một D vào để đánh giá và tìm kiếm nhà cung cấp. Khi thêm chữ D vào QCD người ta gọi nó là QCDD.

Vậy QCDD là gì?

Q = Quality = Chất lượng: Tỷ lệ lỗi, số lượng than phiền, hệ thống kiểm soát chất lượng…

C = Cost = Giá cả: Giảm chi phí sản xuất, hoạt động Kaizen giảm chi phí…

D = Delivery = Giao hàng: Tỷ lệ tuân thủ ngày giao hàng, hệ thống quản lý ngày giao hàng…

D = Development = Phát triển : Trình độ kỹ thuật, khả năng phát triển hợp tác dài hạn…

Nhà cung cấp không chỉ phải đáp ứng chỉ số QCD mà còn đảm bảo một trình độ kỹ thuật nhất định. Khách hàng sẽ tìm kiếm những nhà cung cấp có tiềm năng về kỹ thuật để hợp tác và tạo ra những sản phẩm tốt hơn trong tương lai. Đây chính là xu hướng mới mẻ trong cách suy nghĩ và tiệm cận với nền sản xuất. Để có được một trình độ kỹ thuật nhất định đòi hỏi việc kết hợp kinh nghiệm trong quá khứ cùng với sự học hỏi về tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hiện tại đang có rất nhiều công ty thực hiện tiêu chuẩn hóa kinh nghiệm và đầu tư vào nghiên cứu, tham gia các khóa học… để tạo ra một nền tảng kỹ thuật vững chắc.