Blog Single

Triết lý quản lý chất lượng

Chúng ta cần chuyển đổi từ quản lý chất lượng cổ điển sang triết lý quản lý hiện đại.

Nên xem xét áp dụng TQM (Quản lý chất lượng tổng hợp) và chú trọng đến việc quản lý chất lượng thông tin, con người và tổ chức.

1.Xây dựng cơ chế để ngăn chặn các vấn đề

Cần thiết lập cơ chế để ngăn chặn các vấn đề từ sớm. Trong quá trình quản lý chất lượng, cần xác định khả năng phát sinh vấn đề và áp dụng các biện pháp dự phòng.

2.Giảm lỗi trong quá trình thao tác

Để giải quyết vấn đề lỗi trong quy trình, cần áp dụng các biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thiếu hụt nhân công, công việc gấp gáp dồn dập, thay đổi nhân viên liên tục. Cải thiện quy trình làm việc và đảm bảo việc đào tạo nhằm giảm thiểu lỗi.

3.Đảm bảo luồng thông tin liên lạc trôi chảy

Nếu phát sinh vấn đề về truyền đạt và chia sẻ thông tin, có thể ảnh hưởng đến quản lý chất lượng. Chính vì vậy, chúng ta cần áp dụng các phương tiện và hệ thống giao tiếp thích hợp để đảm bảo luồng thông tin liên lạc trôi chảy.

4.Phát triển khả năng giải quyết vấn đề

Cần phát triển nhân lực có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề theo một cách logic. Tạo cơ hội đào tạo về phương pháp giải quyết vấn đề và chia sẻ thông tin cho các thành viên trong nhóm.

5.Thực hiện hoạt động cải thiện liên tục

Quản lý chất lượng yêu cầu hoạt động cải thiện liên tục. Thực hiện chu trình PDCA và đánh giá và kiểm tra định kỳ để nâng cao quản lý chất lượng.