Blog Single

Thế nào thì được gọi là công đoạn tốt?

Một công đoạn tốt sẽ cho chúng ta những sản phẩm tốt. Một sản phẩm tốt là một sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành tốt phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Vậy một công đoạn tốt là một công đoạn như thế nào?

1.Trên phương diện của người quản lý

Là công đoạn đảm bảo đảm được chất lượng mong muốn, hiệu suất cao, an toàn, ít xảy ra sự cố, tiêu tốn ít năng lượng, không xảy ra lãng phí.

2.Trên phương diện của người thao tác

Không nguy hiểm, không bụi bẩn, các quy định và tiêu chuẩn dễ hiểu dễ tuân thủ, khu vực thao tác rộng rãi và ít tiếng ồn.

Như vậy khi thiết kế một công đoạn, chúng ta cần dựa vào quan điểm của người quản lý cũng như nhân viên dưới hiện trường để thiết kế. Sau khi thiết kế xong công đoạn cần tiến hành kiểm chứng và kaizen sao cho tối ưu nhất.