Blog Single

Tham dự Hội Thảo “Xây dựng thương hiệu mạnh” – Group Phát triển doanh nghiệp Việt

Hôm nay các thành viên Viqualita đã tham dự buổi hội thảo về “Xây dựng thương hiệu mạnh” của Thầy Nguyễn Hữu Long – Sáng lập Group Phát triển doanh nghiệp Việt.

Thầy Nguyễn Hữu Long là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm và là người rất tâm huyết trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt. Thầy đã từng tổ chức nhiều buổi hội thảo miễn phí trên khắp mọi miền trên đất nước để chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của mình cho nhiều doanh chủ và quản lý.

Với nỗ lực của Ban thành viên đầu Hà Nội, buổi hội thảo về “Xây dựng thương hiệu mạnh” đã được tổ chức một cách trân tình, cởi mở và hữu ích tại Hà Nội.

Thông qua buổi hội thảo, chúng tôi nhận ra rằng:

  1. Làm gì thì làm, phải bắt đầu từ kiến thức căn bản, nguyên lý. Đây cũng là cách tiếp cận của Viqualita trong hoạt động đào tạo và tư vấn.
  2. Làm thương hiệu là phải:
  • Đứng lên cho mọi người biết mình là ai?
  • Tạo sự khác biệt và tách ra khỏi đám đông
  • Cam kết và nhất quán
  • Truyền thông liên tục – liên tục – liên tục về 3 điều trên

Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Long về những chia sẻ hữu ích. 

Viqualita sẽ ứng dụng những nguyên lý đã học trong buổi hội thảo vào hoạt động xây dựng thương hiệu. Đây là cách tốt nhất để chúng tôi có thể giúp được nhiều doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ của Việt Nam tiếp cận được với kiến thức quản lý chất lượng và quản lý sản xuất tiên tiến đến từ Nhật Bản.

Học thêm kiến thức quản lý chất lượng tại ĐÂY.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *