Blog Single

Đào tạo 5S tại hiện trường Công ty Cổ phần Hoàng Tiến

Hôm nay, Viqualita đã triển khai thành công khoá đào tạo “5S và ứng dụng tại hiện trường sản xuất” tại Công ty cổ phần Hoàng Tiến.

Công ty cổ phần Hoảng Tiến là một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực ngói và gạch lát. Trong suốt quá trình phát triển, Hoàng Tiến luôn chủ trương và chú trọng vào hoạt động đào tạo con người.

Sau khóa học Quản lý sản xuất, chúng tôi tiếp tục được tin tưởng và lựa chọn để hỗ trợ Hoàng Tiến xây dựng một khoá đào tạo mang tính ứng dụng cao hơn.

Trong 2 ngày đào tạo, các học viên dành chủ yếu thời gian để thực hành và triển khai 2S dưới hiện trường. Sau đó, cũng chính học viên là người tính toán được hiệu quả sau khi triển khai 5S.

Khoá đào tạo lần này không chỉ mang lại cho các học viên kiến thức bổ ích, mà còn giúp mọi người cảm nhận được mục đích và những khó khăn khi triển khai hoạt động 5S trong thực tế. 

Do thời gian khoá học có giới hạn nên chúng tôi mới chỉ tập trung đào sâu vào tìm hiểu và thực hành 2S. Hi vọng trong thời gian kế tiếp, chúng tôi sẽ hỗ trợ để Hoảng Tiến có thể triển khai hoạt động 5S trên quy mô toàn công ty.

Một số hình ảnh trong khoá đào tạo.

Viqualita đào tạo 5S

Viqualita đào tạo 5S

Học viên phát biểu về thành quả đã thực hiện tại bộ phận của mình.

Viqualita đào tạo 5S

Học viên phát biểu về thành quả đã thực hiện tại bộ phận của mình.

Viqualita đào tạo 5S

 

Học viên thực hành 5S tại hiện trường.

Sang lọc những thứ không cần thiết và vứt bỏ.

Kết quả sau khi sắp xếp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *