Blog Single

Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng

Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng

Sự tăng trưởng kinh tế, trong ngữ cảnh của sự chuyển đổi đến nền kinh tế xanh và kinh tế số, ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào năng suất và chất lượng và khả năng sáng tạo mới.

Hội nghị Năng suất Quốc gia là một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ đảm nhiệm chủ trì, hợp tác cùng các bộ ngành và tổ chức cả trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch nâng cao năng suất quốc gia theo hướng mà Chính phủ đã đề ra, với mục tiêu tăng cường sự thịnh vượng cả của quốc gia và doanh nghiệp.

Năm 2023, Diễn đàn Năng suất Quốc gia sẽ diễn ra với sự tham gia của các đại diện từ các Bộ, ngành, tổ chức nghiên cứu hàng đầu cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, các chuyên gia về năng suất và các tổ chức/doanh nghiệp sẽ thảo luận chặt chẽ về những thách thức ảnh hưởng đến năng suất và đổi mới sáng tạo, đồng thời đề xuất những giải pháp chủ đạo để thúc đẩy quá trình phát triển của Việt Nam, hướng dẫn bởi động lực mạnh mẽ từ năng suất.

Tham gia diễn đàn với tư cách là khách mời, Viqualita nhận ra rằng, hoạt động tư vấn và đào tạo về chất lượng của Viqualita không chỉ đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng suất quốc gia, mà còn giúp mỗi cá nhân nơi chúng tôi đào tạo có thể thay đổi được tư duy và nâng cao thu nhập.

Do đó, chúng tôi cũng tự nhủ rằng, phải quyết tâm hơn nữa trong việc mang những kiến thức năng xuất và chất lượng từ các nước tiên tiến về truyền đạt cho người Việt Nam.

Một số hình ảnh tại sự kiện

Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng

Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng

Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng Tham gia Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 về năng suất và chất lượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *