Blog Single

Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng là một trong những điều kiện tiên quyết để một công ty sản xuất tồn tại và phát triển. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là hệ thống được ứng dụng phổ biến tại các công xưởng sản xuất của Nhật Bản.

Mặc dù được đề xướng bởi Mỹ, nhưng khi được triển khai tai Nhật Bản, người Nhật đã xây dựng TQM theo một hướng khác và trở thành đặc trưng của mình.

Trong bài viết này, Viqualita sẽ giới thiệu với các bạn các bước để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện theo phong cách Nhật Bản. Nhìn vào sơ đồ và các yêu cầu về năng lực trong từng bước, chúng ta có thể hiểu vì sao các sản phẩm từ Nhật Bản lại có chất lượng cao đến như vậy.

Các bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM
Các bước xây dựng hệ thống QLCL toàn diện TQM

Nhìn vào ảnh, chúng ta có thể thấy để xây dựng được một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh thì cần trải qua 5 bước.

Trong đó, những doanh nghiệp ở bước 1 đang nằm ở trạng thái chưa hiểu khái niệm quản lý là gì, tức là mới chỉ chú trọng vào sản xuất. Đây là cấp độ hiện tại của rất nhiều công ty sản xuất nhỏ hiện nay.

Đến cấp thứ 2 là cấp tương đương với trình độ của một công ty có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9000 và đây chính là cấp tiêu chuẩn trên thế giới. Tức là cấp độ tối thiểu một công ty sản xuất phải đạt được để có thể đủ năng lực giao thương với các công ty nước ngoài.

Nếu đạt được cấp độ 3-4, doanh nghiệp đã có trình độ quản lý, hệ thống quản lý sánh ngang với hầu hết các doanh nghiệp sản xuất trên thế giới. Và cấp 5 đương nhiên sẽ là mục tiêu phấn đấu của các công ty sản xuất hàng đầu thế giới hoặc các công ty hướng tới vị trí này.

_______________

Tham khảo: Viqualita.com