Blog Single

Tiến hành công việc hiệu quả với PDCA & SDCA | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công cụ nổi tiếng giúp tiến hành công việc một cách hiệu quả.

Đó chính là PDCA & SDCA.

Đây cũng là công cụ chúng ta sử dụng thường xuyên trong quản lý chất lượng.

Do đó, các bạn nên lưu ý để hiểu và sử dụng thành thạo công cụ này.

Đầu tiên là định nghĩa. PDCA chính là công cụ để tiến hành công việc với 4 bước giúp chúng ta đạt được mục tiêu được tổ chức giao phó.

4 bước đó là:

– Plan: Lên kế hoạch

– Do: Thực hiện

– Check: Kiểm tra

– Action: Điều chỉnh

Còn SDCA cũng bao gồm 4 bước:

– Standardize: Tiêu chuẩn Hoá

– Do: Thực hiện

– Check: Kiểm tra

– Action: Điều chỉnh

Mời các bạn theo dõi video để nắm chi tiết nhé.

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png