Blog Single

Tiến hành công việc hiệu quả với PDCA & SDCA | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công cụ nổi tiếng giúp tiến hành công việc một cách hiệu quả.

Đó chính là PDCA & SDCA.

Đây cũng là công cụ chúng ta sử dụng thường xuyên trong quản lý chất lượng.

Do đó, các bạn nên lưu ý để hiểu và sử dụng thành thạo công cụ này.

Đầu tiên là định nghĩa. PDCA chính là công cụ để tiến hành công việc với 4 bước giúp chúng ta đạt được mục tiêu được tổ chức giao phó.

4 bước đó là:

– Plan: Lên kế hoạch

– Do: Thực hiện

– Check: Kiểm tra

– Action: Điều chỉnh

Còn SDCA cũng bao gồm 4 bước:

– Standardize: Tiêu chuẩn Hoá

– Do: Thực hiện

– Check: Kiểm tra

– Action: Điều chỉnh

Mời các bạn theo dõi video để nắm chi tiết nhé.

 

https://youtu.be/PqzjwKysv1Y

 

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png