Blog Single

Bạn có biết: Kaizen chính là Giải quyết vấn đề? | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm cơ bản tiếp theo trong quản lý chất lượng là kaizen và giải quyết vấn đề.

Nếu định nghĩa trên quy mô một công ty thì kaizen là hoạt động thường xuyên xem lại một phần hoặc toàn thể hệ thống kinh doanh nhằm mục đích nâng cao năng lực của công ty đó”.

Còn nếu xem xét trong phạm vi quản lý chất lượng thì kaizen là hoạt động tìm kiếm vấn đề tồn tại trong công việc hiện tại, rồi loại bỏ nguyên nhân gây ra vấn đề đó nhằm mục đích nâng cao chất lượng công việc và sản phẩm.

Và quy trình để giải quyết vấn đề sẽ bao gồm 7 bước sau:

– Thiết lập đề tài

– Nắm bắt hiện trạng và thiết lập mục tiêu

– Phân tích nguyên nhân

– Thảo luận đối sách

– Thực thi đối sách

– Kiểm tra hiệu quả

– Tiêu chuẩn hoá và quản lý duy trì

Mời các bạn tìm hiểu chi tiết trong video dưới đây:

https://youtu.be/hnKqYSSH71U

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png