Blog Single

Giới thiệu QC KENTEI – Chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản | Chứng chỉ QLCL level 4

#blogsanxuat_Youtube

Tại Nhật Bản, chứng chỉ quản lý chất lượng được ra đời vào năm 2005 và đã trở thành công cụ cung cấp và đánh giá khách quan về kiến thức quản lý chất lượng của một nhân viên.

Chứng chỉ quản lý chất lượng Nhật Bản được chia làm 4 cấp độ với khoảng trên 70 ngàn người đăng ký tham gia thi mỗi năm. Đã có nhiều công ty yêu cầu tất cả nhân viên phải lấy được Chứng chỉ quản lý chất lượng cấp 4, cấp thấp nhất, và đối với tổ trưởng phải lấy được chứng chỉ quản lý chất lượng cấp 3.

Nhìn từ dữ liệu người thi và yêu cầu của phía công ty, bạn có thể thấy, chứng chỉ này được coi trọng như thế nào ở Nhật Bản. 

https://youtu.be/W-VSuny0ytk

 

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png