Blog Single

Không quyết định “kì hạn” thì không thể tập trung

  #Toyota #blogsanxuat 

Suy nghĩ “làm đến khi nào xong” không chỉ hữu hiệu trong việc giúp công việc trong một nhóm diễn ra suôn sẻ, mà còn có hiệu quả nâng cao năng suất công việc với cả mức độ cá nhân.

Bởi vì lối suy nghĩ này giúp công việc không còn bị lùi lại đến ngày hôm sau. Những việc có thể làm trong hôm nay sẽ được quyết định kì hạn và hoàn thành luôn.

Ví dụ, một công việc có 8 công đoạn, chúng ta có thể quyết định “đến 18 giờ hôm nay phải hoàn thành 3 công đoạn đầu để ra về”.

Nếu không quyết định kì hạn theo đơn vị nhỏ, chúng ta sẽ không nắm được tiến độ tổng thể đang nhanh hay chậm, dễ sa đà suy nghĩ “vẫn còn kịp” và không thể tập trung vào công việc. Hoặc cũng có trường hợp nhân viên thong thả để rồi phải làm thêm giờ triền miên.

Nếu làm rõ “hoàn thành cái gì, đến khi nào” thì các nhân viên sẽ tập trung vào mục tiêu và nâng cao được hiệu quả công việc.

Nếu bạn còn đang mang những trăn trở như “Bận lắm, công việc chất thành núi”, “Tôi biết là nếu hoàn thành sớm thì tốt nhưng lúc nào cũng để lại làm sau”, thì nên sớm ý thức “làm đến khi nào xong” cho từng công việc một. Như thế chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được công việc được tiến hành suôn sẻ và nâng cao năng suất làm việc.

______________________

Tham khảo: Thói quen của Toyota – Nghệ thuật nâng cao năng suất công việc– NXB Phụ nữ/ Nhóm dịch NOMUDAS

Chi tiết: https://bit.ly/37dV7fZ

______________________

Xem video kaizen, sản xuất, quản lý chất lượng tại kênh YouTube Blogsanxuat: https://bit.ly/3u61FHO