Blog Single

Chất lượng là gì? | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong Video này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm đầu tiên trong QLCL đó chính là “Chất lượng”.

Chất lượng của một sản phẩm được định nghĩa là “những yếu tố thoả mãn mục đích sử dụng của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ đó”.

Các bạn lưu ý cụm từ “thoả mãn mục đích sử dụng của khách hàng” nhé.

Đây sẽ điểm mấu chốt để chúng ta phân tích chất lượng của một sản phẩm hay một dịch vụ.

 

https://youtu.be/rQCZpYxGfow

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png