Giá thành tốt nhất

Hãy tạo ra những sản phẩm với CHẤT LƯỢNG tốt nhất và GIÁ THÀNH TỐT NHẤT. Xin lưu ý là GIÁ THÀNH TỐT NHẤT chứ không phải là RẺ NHẤT. Lý do bởi vì định giá sản phẩm còn phụ thuộc định hướng kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Trở lại vấn đề, tôi cố tình đặt từ “”Chất lượng” trước từ “Giá thành” nhằm nhấn mạnh việc chúng ta hãy suy nghĩ về giá thành dựa trên nền tảng của chất lượng. Nghĩa là, sau khi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về chất lượng, chúng sa sẽ phải suy nghĩ làm sao để sản xuất sản phẩm đó với giá thành tốt nhất. Để làm ra sản phẩm với giá thành tốt nhất, điều tiên quyết là phải cắt bỏ tối đa sự lãng phí. Như tôi đã giới thiệu, đứng trên 7 góc nhìn để phát hiện lãng phí trong công việc.

1.Lãng phí do chờ đợi

2.Lãng phí do gia công

3.Lãng phí do tồn kho

4.Lãng phí do động tác

5.Lãng phí do vận chuyển

6.Lãng phí do sản xuất quá nhiều

7.Lãng phí do sản phẩm lỗi và sửa chữa sản phẩm lỗi

Tôi sẽ đi vào cụ thể về việc lãng phí do chờ đợi. Khi đi giám sát nhà máy sản xuất bên Việt Nam, chúng tôi đã phát hiện ra 2 nhân viên cạnh dây chuyền đang đứng nói chuyện với nhau vì cả 2 cùng đang đứng chờ sản phẩm từ máy ra để kiểm tra. Đó là một sự lãng phí. Sau đó bộ phận sản xuất họp bàn quyết định chỉnh thời điểm lên máy sản xuất, kiểm chứng lại thời gian thao tác, sau cùng quyết định kết hợp để 1 nhân viên kiểm một lúc 2 chuyền. Như vậy thời gian lãng phí do chờ đợi đã được cắt bỏ. Khi cải tiến về việc cắt bỏ sự lãng phí thời gian, theo tôi được biết có nhiều nhà máy họ tính theo từng 0.1s/sản phẩm, thậm chí có những nơi là 0.01s/sản phẩm. Có nhiều người nói rằng, những con số nhỏ như vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng khi ta nhân những con số nhỏ đó với hàng chục, hàng trăm công đoạn, với hàng chục, hàng trăm triệu sản phẩm sẽ cho ra những con số khổng lồ.

Hãy cắt giảm sự lãng phí nhiều nhất có thể.