Blog Single

#4 Biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn: cho cái nhìn tổng thể để quản lý công đoạn

Trong quản lý công đoạn (quá trình), biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn (Biểu đồ QC) sẽ cho chúng ta cái nhìn tổng quát về những đề mục cần quản lý và những đề mục cần kiểm tra.

Thông thường, trong mỗi công đoạn đều có một người quản lý để vận hành. Tuy nhiên, để việc kiểm tra sản phẩm cuối cùng một cách khách quan nhất thì cần một người độc lập để tiến hành kiểm tra.

Ví dụ trong một công ty sản xuất dây điện trong ô tô mà mình có. cơ hội đến khảo sát tại Thái Bình. Trong một công đoạn, bộ phận lắp ráp sẽ đảm nhận công việc lắp ráp sản phẩm, và bộ phận QC sẽ đảm nhận công đoạn kiểm tra cuối. Việc sắp xếp này đảm bảo chất lượng sản phẩm sẽ được đánh giá một cách khách quan và chính xác.

Biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn là gì?

Vậy làm sao để quản lý chất lượng tổng thể sản phẩm trong một công đoạn? Làm sao để bộ phận lắp ráp nắm được các công đoạn sản xuất và bộ phận QC nắm được các đề mục cần kiểm tra?

Biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn được lập ra để giải quyết vấn đề này.

Biểu đồ quản lý chất lượng công đoạn chính là công cụ để quản lý chất lượng sản phẩm đầu ra đạt chất lượng mong muốn. Đây cũng chính là công cụ hữu ích để quản lý chất lượng và kaizen công đoạn.

Khi mình đi giám sát công xưởng khách hàng thì biểu đồ QLCL công đoạn sẽ là một tài liệu rất quan trọng để đánh giá trình độ quản lý của công xưởng đó.

Biểu đồ công đoạn thường thể hiện toàn bộ các công đoạn hoàn thành một sản phẩm từ vật liệu ban đầu. Theo từng công đoạn, các đề mục quản lý và phương pháp quản lý (ai, quản lý cái gì, quản lý như thế nào, ở đâu, khi nào?) đều được quyết định sẵn. 

Chúng ta sẽ cùng tham khảo một ví dụ đơn giản về biểu đồ QLQC cho công đoạn gia công vật liệu kim loại như hình dưới.

Ví dụ về biểu đồ QLCL công đoạn
Ví dụ về biểu đồ QLCL công đoạn
Ví dụ về biểu đồ QLCL công đoạn
Ví dụ về biểu đồ QLCL công đoạn

Do biểu đồ QC khá dài nên mình cắt đôi thành hai hình để cho thể đưa lên web. Tuy nhiên, việc này có thể gây khó hiểu cho các bạn.

Để xem bản hoàn chỉnh các bạn có thể vào đây để tải về nhé.