Blog Single

Chất lượng đóng gói

Có khi nào bạn nhận than phiền của khách hàng về việc dán sai tem thùng sản phẩm, thiếu số lượng sản phẩm trong thùng, sản phẩm trong thùng bị biến dạng, trong thùng có lẫn sản phẩm khác chưa. Đó là các nội dung than phiền liên quan đến quá trình đóng gói và vận chuyển sản phẩm. Nói về chất lượng đóng gói và vận chuyển chúng ta có thể phân loại như sau:

-Giao hàng đúng hạn

-Giao hàng đến địa điểm được chỉ định

-Sản phẩm theo đơn đặt hàng

-Số lượng như đã đặt hàng

-Chất lượng như đã đặt hàng

Trong các nội dung trên thì “chất lượng đóng gói” thuộc “chất lượng như đã đặt hàng”. Vậy chất lượng đóng gói được định nghĩa như thế nào?. Về tổng quát, chúng ta có thể định nghĩa theo nội dung dưới đây:

-Không lẫn sản phẩm khác

-Không lẫn dị vật

-Không phát sinh việc dán sai tem, mác

-Đóng gói đầy đủ theo số lượng yêu cầu

-Đóng gói theo trạng thái được yêu cầu (Cách sắp xếp sản phẩm, nguyên vật liệu phụ đi kèm…)

-Sử dụng đúng loại thùng quy định (Nguyên vật liệu thùng, kích cỡ thùng..)

Chúng ta thường chú ý đến các bất thường, chúng ta thường chú ý đến lỗi công đoạn, tuy vậy đôi lúc lại bỏ qua công đoạn đóng gói. Đây gần như là công đoạn cuối trong nhà máy trước khi xuất hàng. Công đoạn này cũng quan trọng không kém gì các công đoạn trước đó, chính vì vậy cần xem xét đưa ra cơ chế quản lý nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh và lưu xuất lỗi đến khách hàng.