Blog Single

Các mức độ cho đối sách sản phẩm lỗi trong công đoạn

Đối sách cho sản phẩm lỗi được chia thành 3 mức độ chính.

Mức 1 : Đối sách tạm thời

Mức 2 : Đối sách ngăn ngừa tái phát

Mức 3 : Triển khai ngang

Đối sách tạm thời có nghĩa là gì, đối sách ngăn ngừa tái phát ra sao, triển khai ngang là thế nào vậy.

■Đối sách tạm thời

Đối sách tạm thời ở đây là đối sách xử lý tức thời một vấn đề nào đó tại một thời điểm nào đó. Và vấn đề đó, có thể xảy ra tiếp vào một thời điểm khác trong tương lai. Hiểu một ví dụ đơn giản như thế này, khi bạn nấu xôi mà không để ý dẫn đến nồi xôi bị cháy, bạn thay nồi xôi đó bằng cách nấu một nồi xôi khác. Đây là đối sách tạm thời.

■Ngăn ngừa tái phát

Khi đi đến mức độ cao hơn, bạn sẽ xem xét nguyên nhân và đưa ra đối sách ngăn ngừa tái phát. Nghĩa là đối sách bạn đưa ra sẽ ngăn ngừa vấn đề đó phát sinh trong tương lai. Như ví dụ ở trên, bạn nên thiết lập độ lớn của ngọn lửa, thời gian nấu xôi sau đó quản lý bằng cách bấm giờ để biết được khi nào thì dừng lại. Bằng phương pháp đó nồi xôi của bạn sẽ khó lòng bị cháy.

■Triển khai ngang

Đây là mức cao nhất mà mọi nhà sản xuất đều hướng đến. Khi đã làm xong đối sách ngăn ngừa tái phát cho một sản phẩm nào đó rồi, bạn cần phải xem liệu các sản phẩm khác có xảy ra điều tương tự hay không. Cần áp dụng đối sách cho các sản phẩm tương tự. Như vậy về tổng thế sẽ ngăn chặn được gần hết lỗi phát sinh. Trở lại ví dụ ở trên, không chỉ là nấu xôi, bạn nên triển khai việc thiết lập độ lớn của ngọn lửa và thời gian cho nấu cơm, nấu chè…nếu trong nhà máy của bạn còn sản xuất những đồ ăn đó.

Khi xây dựng hệ thống quản lý, cần phải tiến hành từng bước một không nên quá nóng vội. Hơn nữa, xây dựng xong hệ thống thôi là chưa đủ, mà việc vận hành và giám sát vận hành cũng rất cần thiết nếu không muốn nói là tối quan trọng. Hệ thống được vận hành bởi con người vậy nên việc xây dựng hệ thống nhân sự cần phải tập trung tối đa. Đào tạo cho nhân viên của từng mắt xích hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của bản thân mình. Như vậy công ty của bạn sẽ từng bước từng bước nhảy vọt trong quản lý chất lượng.