Blog Single

Kiểm tra cảm quan: Các điều kiện quan trọng trong kiểm tra cảm quan

Điều quan trọng nhất trong việc thực hiện kiểm tra cảm quan là sự thực hiện khéo léo để có được dữ liệu với độ tin cậy cao. Điểm mấu chốt là:

1.Làm rõ mục đích của kiểm tra cảm quan

2.Xác định người đánh giá cảm quan phù hợp với mục đích đề ra

3.Lựa chọn phương pháp kiểm tra cảm quan phù hợp

4.Áp dụng các phương pháp phân tích thống kê

5.Tạo môi trường làm việc ít tác động đến tâm sinh lý của người đánh giá

※Ví dụ: Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, múi giờ…

6.Kiểm soát các điều kiện giữ mẫu dùng cho kiểm tra cảm quan (Cài đặt nhiệt độ, độ ẩm thích hợp…)

7.Thiết lập nội dung đánh giá dễ hiểu cho người đánh giá

Chúng ta cần phải có kế hoạch thực nghiệm xem xét đầy đủ các yếu tố được trình bày ở trên. Nếu bỏ qua bất kỳ một trong số chúng, có thể chúng ta không nhận được dữ liệu đáng tin cậy.