Blog Single

#3 CĂN BẢN VÀ CÁCH TIẾP CẬN IE

POINT

  • IE là phương pháp căn bản trong hoạt động kaizen, được thực hiện với mục đích kaizen con người, tài nguyên, thiết bị bằng cách ứng dụng hiệu quả nhiều kĩ năng, kiến thức chuyên môn.
  • Phương thức IE sẽ giảm thiểu công việc kém hiệu quả và là nền móng để xây dựng đề án kaizen

Căn bản về IE

IE là một phương pháp căn bản nhất để ứng dụng kaizen, cũng là cách suy nghĩ để hiệu quả hoá công việc.

Căn bản về IE bao gồm: nghiên cứu động tác, nghiên cứu thời gian, phân tích công đoạn và phân tích khả năng hoạt động. Trong số này thì nghiên cứu thời gian và nghiên cứu động tác là suy nghĩ trung tâm.

Trên cơ sở nghiên cứu thời gian và động tác, rất nhiều phương pháp phân tích và phương pháp kaizen đã được đề ra. IE mang đặc trưng là một phương thức mang tính khoa học nên nếu tiếp cận theo cách chính xác sẽ có thể làm nổi bật được nhiều vấn đề cần kaizen.

Cách tiếp cận IE

  • Phân tích hiện trạng để biết được nên làm gì

Càng những vấn đề được phát hiện bởi khả năng để ý cao của con người, nếu giải quyết được hiệu quả thu được sẽ rất cao. Vì thế, tại hiện trường làm việc, các hoạt động cần thiết phải tuân theo chủ nghĩa hiện trường-hiện vật với suy nghĩ căn bản theo nguyên lý-nguyên tắc.

  • Phát hiện trọng điểm kaizen

Chủ đề kaizen thì nhiều không thể kể hết nên điều cần lưu gì là phải suy nghĩ đến nhu cầu thị trường và hiệu quả so với chi phí bỏ ra để đánh thứ tự ưu tiên và thực hiện. Khi đó, việc làm sáng tỏ “hình thái lý tưởng” là rất quan trọng.

  • Hai cách tiếp cận căn bản trọng kaizen

Cách đầu tiên là tiếp cận theo IE, là phương pháp tìm vấn đề bằng cách phân tích thời gian và động tác làm việc.

Cách thứ hai là thiết kế một hệ thống lý tưởng = “hình thái lý tưởng”, là phương pháp giải quyết các vấn đề hiện tại để hướng tới xây dựng “hình thái lý tưởng”.

Việc luôn ý thức để ứng dụng cả hai phương pháp này trong kaizen là rất quan trọng.