Blog Single

Thăm quan và làm việc tại Công ty cổ phần cơ khí chính xác HBT Việt Nam

Hôm nay, thành viên của Viqualita và ENA3 đã cùng nhau đến thăm quan và làm việc tại Công ty cổ phần cơ khí chính xác HBT Việt Nam.

HBT Việt Nam thành lập năm 2016 hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác. Hiện tại công ty đã phát triển lên tới quy mô 80 nhân viên.

Khách hàng chủ yếu hiện nay của HBT Việt Nam là công ty Nhật tại Việt Nam và khách trực tiếp bên Nhật. Ý thức được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng, HBT VN đã thực hiện 5S và xây dựng quy trình quản lý từ ngay những ngày đầu thành lập. Hiệu quả của việc này thể hiện khá rõ ở tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ lỗi trong sản xuất.

Đây chính là hướng đi đúng đắn mà Viqualita đang hướng cho các công ty sản xuất khác ở quy mô nhỏ hơn. Hi vọng rằng ngày càng nhiều công ty sản xuất có thể sớm nhận thức ra điều này để làm đúng ngay từ đầu.

Chúc HBT Việt Nam ngày càng phát triển, và hi vọng sẽ có cơ hội để cùng hợp tác với Viqualita trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *