Blog Single

Nhóm QC: Trụ cột trong hoạt động quản lý chất lượng

Hoạt động nhóm QC hay còn gọi là Hoạt động nhóm kaizen được bắt đầu tại Nhật Bản từ năm 1962. Hoạt động này được khởi xướng bởi tạp chí “Genba và QC”.

Hiện nay, hoạt động này vẫn được duy trì và phát triển trong các công xưởng tại Nhật Bản cùng với hoạt động TQM.

Lịch sử hoạt động nhóm QC

Đương thời, nhóm QC hoạt động với quy mô nhóm nhỏ từ 5~7 thành viên trong cùng một bộ phận. Hoạt động chính của nhóm là hoạt động kaizen các vấn đề liên quan đến quản lý chất lượng trong bộ phận sản xuất.

Do hoạt động gặt hát được nhiều thành tích nên đến những năm 1970 nó đã được tổ chức sang các bộ phận khác như: bộ phận hành chính, bộ phận kinh doanh, bộ phận phát triển sản phẩm mới…

Và đầu những năm 1980, hoạt động nhóm cũng bắt đầu được mở rộng sang các lĩnh vực khác ngoài sản xuất như: lĩnh vực dịch vụ, kinh doanh điện, bán lẻ, bệnh viện, phúc lợi xã hội…

Hiện nay, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp Nhật Bản. Hoạt động nhóm QC cũng đã được nhân rộng ở nhiều nước khác trên thế giới từ châu Á cho đến Châu Âu, châu Mỹ và gặt hát được nhiều thành công to lớn.

Hoạt động nhóm QC luôn đề cao suy nghĩ, tính tự chủ và thúc đẩy phát triển sự sáng tạo, trí tuệ của các thành viên. Thêm vào đó, việc trao đổi, thảo luận giữa các thành viên trong cùng một bộ phận giúp các thành viên hỗ trợ nhau tự phát triển bản thân và nâng cao năng lực kaizen và quản lý.

Kết quả, mối quan hệ giữa các thành viên trong cùng bộ phận sẽ trở nên thân thiết, không khí làm việc cũng được cải thiện theo.

Lợi ích của hoạt động nhóm QC

Trong hoạt động của một công ty, nơi cung cấp cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ, việc duy trì thường xuyên hoạt động kaizen, quản lý chất lượng của công việc, sản phẩm dịch vụ là rất quan trọng. Hoạt động này cũng là một trong những yếu tố duy trì dự tồn tại và phát triển của chính công ty đó.

[su_posts id=”893″ posts_per_page=”-1″ tax_operator=”AND” order=”desc” ignore_sticky_posts=”yes”]

Vì thế, việc đưa hoạt động nhóm QC vào quỹ đạo (hoạt động một cách tự chủ) không giúp các thành viên mở rộng tầm mắt, thay đổi suy nghĩ mà còn giúp việc trao đổi ý kiến giữa cấp trên và cấp dưới trở nên dễ dàng và tích cực. Nhờ đó, môi trường hoạt động trong công ty cũng được cải thiện.

Trong bài viết tiếp theo, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về nội dung hoạt động nhóm QC.