Blog Single

Lỗi nhỏ cũng đừng bỏ qua. Nếu không tin rằng “mình có thể làm được” thì chẳng thể phát huy trí tuệ

Nếu không tin rằng “mình có thể làm được” thì chẳng thể phát huy trí tuệ

Đừng đầu hàng, đầu hàng sẽ trở thành thói quen xấu

Có người nói cực đoan rằng “Nếu muốn đưa sản phẩm lỗi về zero thì cách tốt nhất là đừng sản xuất nữa”. Điều này cho thấy việc loại bỏ sản phẩm lỗi và thao tác lỗi là gần như không thể. 

Tuy nhiên, nếu luôn nghĩ “lỗi nhỏ thôi, bỏ qua cũng được” thì khó tránh khỏi “cái kia, cái khác cũng có thể bỏ qua”. Kết cục là sản phẩm lỗi sẽ dần tăng lên, mục tiêu sản xuất không sản phẩm lỗi sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được. 

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công đoạn kiểm tra chất lượng. Trong công đoạn này, khi phát hiện một sản phẩm không đạt yêu cầu, đương nhiên sẽ phải sửa lại. Việc này không những phát sinh “lãng phí do sửa chữa” mà còn ẩn chứa nguy cơ để lọt sản phẩm lỗi ra ngoài thị trường.

Ông Ono Taiichi không bao giờ cho qua nếu phát hiện có 3 sản phẩm lỗi trong 1000 sản phẩm đã sản xuất. Mặc dù nếu suy nghĩ trên quan điểm quản lý chất lượng thì kết quả này vẫn nằm trong phạm vi cho phép, nhưng ông vẫn luôn bỏ ra 3 đến 4 ngày để tìm bằng được nguyên nhân dẫn đến phát sinh sản phẩm lỗi.Vì thế, dù chỉ phát hiện một sản phẩm lỗi trong 1000 sản phẩm cũng không được bỏ qua mà phải tìm ra từng nguyên nhân để kaizen triệt để. Với cách làm này sản phẩm lỗi sẽ được hạn chế, thậm chí có thể đưa về gần zero.

______________________

Tham khảo: Nghệ Thuật Kaizen Tuyệt Vời Của Toyota– NXB Phụ nữ

Chi tiết: https://bit.ly/3jJcWtS

______________________

Xem video kaizen, sản xuất, quản lý chất lượng tại kênh YouTube Blogsanxuat: https://www.youtube.com/c/Blogsanxuat