Blog Single

Hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm mới [Công cụ QC]

Khi ra mắt sản phẩm mới, đi kèm với sự háo hức cũng là những lo lắng về vấn đề chất lượng trong sản phẩm.

Trong bài viết này, blogsanxuat xin được giới thiệu với các bạn về một công cụ QC nữa để đảm bảo chất lượng mỗi khi có một thế hệ sản phẩm mới được thiết kế và đưa ra thị trường.

Định nghĩa

Hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm mới là hệ thống quản lý sao cho tuyệt đối không để xảy ra vấn đề về chất lượng trong sản phẩm.

Hệ thống sẽ giúp chúng ta xây dựng chất lượng trong từng quá trình từ nhận đặt hàng tới khi xuất kho và không để xảy ra vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm.

Với một sản phẩm thông thường, sau khi kết thúc giai đoạn lên kế hoạch sản phẩm, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thiết kế, chế tạo tử và đánh giá.

Trước khi di chuyển tới công đoạn tiếp theo, chúng ta cần áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm mới để kiểm tra có vấn đề liên quan đến chất lượng hay không, nếu không có vấn đề mới được di chuyển tới bước tiếp theo.

Tương tự như vậy, tại thời điểm trung gian giữa đánh giá sản phẩm và chuẩn bị sản xuất hàng loạt, sản xuất hàng loại thử + đánh giá và giai đoạn đầu sản xuất thử, giai đoạn đầu sản xuất thử và sản xuất hàng loạt, việc đánh giá xem đã thực sự xây dựng được chất lượng trong quá trình hay chưa chính là mục đích hướng tới của hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm mới.

Hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm

Đối tượng áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng sản phẩm mới

Những sản phẩm dưới đây sẽ được coi là đối tượng cần quản lý về chất lượng:

(1) Sản phẩm hoàn toàn mới, hoặc sản phẩm có thay đổi thiết kế

(2) Sản phẩm có thay đổi quá trình sản xuất

(3) Sản phẩm có sự thay đổi lớn về điều kiện môi trường sử dụng

Trong đó (3) thường là những sản phẩm mà chúng ta dễ không để ý tới vì vậy cần phải chú ý đặc biệt. Đây là những sản phẩm vẫn đưa ra thị trường từ trước tới nay và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, việc nắm rõ đặc tính của môi trường sản phẩm được sử dụng cũng như cách khách hàng sử dụng sản phẩm sẽ rất quan trọng.

Ví dụ, đối với cùng một chiếc ô tô, khi chạy ở Bắc Mỹ sẽ bị muối canxi clorua (CaCl2) làm ăn mòn các thiết bị điều khiển mạch, khi chạy bên Trung Quốc lại thường bị cát vàng bám vào bộ tản nhiệt. Tức là tuỳ vào môi trường sử dụng, sản phẩm sẽ phát sinh những lỗi chất lượng khác nhau.

Một ví dụ đơn giản khác, ở Trung Quốc, khi rửa xe, người sử dụng còn phun nước cả vào khoang động cơ. Vì vậy, để tránh nước thấm vào, các bộ phận trong khoang động cơ ô tô ở Trung Quốc đã được trang bị thêm tính năng chống thấm nước.

Vì vậy, cũng là một sản phẩm nhưng trước khi đưa đế một thị trường mới, chúng ta cần đánh giá các vấn đề chất lượng có thể xảy ra.