Blog Single

3 yêu cầu trong công cụ QC Tự hoàn thành trong công đoạn

Trong bài trước mình đã giới thiệu một ví dụ để áp dụng công cụ Tự hoàn thành trong công đoạn.

Xin nhắc lại đây là công cụ QC được thực hiện trên suy nghĩ công đoạn sau là khách hàng. Nhân viên sẽ xác nhận Điều kiện đạt Tiêu chuẩn phán đoán trong công việc của mình, từ đó có trách nhiệm tự đảm bảo sản phẩm tạo ra đạt chất lượng trước khi chuyển giao sản phẩm cho công đoạn sau.

Đây chính là suy nghĩ không tạo ra sản phẩm lỗi và không để sản phẩm lỗi lưu xuất tới giai đọan tiếp theo.

Những dây chuyền không áp dụng cung cụ này thường hay đảm bảo chất lượng phụ thuộc vào công đoạn kiểm tra cuối cùng, sau khi phát sinh hàng lỗi mới đi điều tra nguyên nhân để xử lý và góp ý cho công đoạn để xảy ra lỗi. Việc này thường tốn thời gian, đôi khi không thể tìm ra nguyên nhân lỗi khi không điều tra ngay lập tức tại thời điểm phát sinh.

Hình thái lý tưởng công cụ này hướng tới là “Nhân có thể tự mình thao tác, tự mình phán đoán đạt hay không đạt và tự mình xử lý nếu có vấn đề”.

Để thực hiện được hình thái lý tưởng trên công đoạn (quá trình) đó phải được xây dựng dựa trên 3 yêu cầu dưới đây. Có nghĩa là, một mình bộ phận sản xuất không để đảm bảo được chất lượng sản phẩm mà cần có sự hợp tác của bộ phận thiết kế và kĩ thuật sản xuất. Đây cũng có lý do chúng ta cần 3 yêu cầu dưới để xây dựng Tự hoàn thành chất lượng trong công đoạn

(1) Yêu cầu thiết kế

(2) Yêu cầu kỹ thuật sản xuất

(3) Yêu cầu sản xuất

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng tìm hiểu thông qua ví dụ dưới nhé.

Ví dụ một công đoạn có những thao tác sau:

Thứ tự thao tác

Để công đoạn này cho ra sản phẩm đạt, chúng ta sẽ cùng thiết lập Điều kiện đạt cho từng thao tác. Và Điều kiện đạt sẽ được xây dựng dựa trên 3 yêu cầu đã nêu ở trên.

Ba yêu cầu trong Tu hoan thanh cong đoàn

Từ bảng trên chúng ta có thể thấy, để nhân viên thao tác nhanh và chính xác cần bộ phận kỹ thuật sản xuất quyết định vị trí đặt chi tiết sử dụng.

Để nhân viên lắp chi tiết chính xác hay bắn vít đúng thứ tự cần bộ phận thiết kế quyết định trước.

Hay để nhân viên bắn vít đạt tiêu chuẩn cần bộ phận sản xuất đào tạo về cách sử dụng cũng như tiêu chuẩn phán đoán vít bắn có đạt hay không.

Đến đây chắc mọi người cũng hiểu, quản lý chất lượng không đơn thuần là trách nhiệm của bộ phận quản lý chất lượng, nói theo cách khác một mình bộ phận quản lý chất lượng sẽ không đảm bảo được chất lượng sản phẩm.