Blog Single

#1 IE (Industrial Engineering) là gì?

IE là gì là câu hỏi gần đây chúng ta hay được nghe đề cập tới.

Gần đây chúng ta thường nghe nhiều về cụm từ “nâng cao năng xuất lao động” trên báo chí và các kênh thông tin. Thực ra, ngành khoa học nghiên cứu về “năng xuất lao động” đã tồn tại từ lâu và được biết tới với cái tên là IE (Industrial Engineering). Các công xưởng tại Nhật Bản cũng đã nhanh chóng du nhập và ứng dụng để loại bỏ rất nhiều lãng phí trong hoạt động sản xuất. Bài viết này, blogsanxuat xin được giới thiệu với các bạn những khái niệm ban đầu về IE.

1. Khái niệm

IE là gì?
IE là một phương pháp khoa học hướng tới xây dựng hệ thống tổng hợp giữa phương pháp, con người, vật liệu và thiết bị.

Trong đó, suy nghĩ căn bản trong IE là hướng tới “khoa học hoá kinh doanh”. Hơn nữa, từ phương pháp IE truyền thống, hiện nay đã có thêm nhiều công cụ mang tính khoa học và kỹ thuật ra đời như OR (Operations Research), SE (System Engineer)…

2. Lịch sử phát triển

IE đã có một bề dày lịch sử lên tới hơn 100 năm. Hai nhà khoa học Frederick Winslow Taylor và Frank Bunker Gibreth là người có công tạo nên cơ sở của IE.

Frederick Winslow Taylor là tác giả của cuốn sách “Phương pháp kinh doanh mang tính khoa học” xuất bản năm 1909 và là người đưa ra phương pháp tiến hành công việc theo phương pháp khoa học. Ngoài ra, ông còn nghiên cứu về “Công việc sử dụng máy xúc” hay “Cắt gọt kim loại”.

Còn Frank Bunker Gibreth là người nổi tiếng với những cuốn sách nghiên cứu về cách làm việc. Hiện này phương pháp “phân tích các yếu tố trong công việc” đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.

3. Tiềm năng ứng dụng trong tương lai

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề không chỉ trong công việc trực tiếp (sản xuất trong công xưởng) mà trong cả những công việc gián tiếp (công việc văn phòng, kinh doanh, mua bán nguyên vật liệu), thiết kế và phát triển sản phẩm.

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của kỹ thuật sản xuất và ICT (Information Communication Technology) thì việc sử dụng IE với mục đích hợp lý hoá hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tăng. Hơn nữa, để nâng cao năng xuất lao động, không những yêu cầu phải giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết bị, kỹ thuật mà việc giải quyết cả vấn đề về con người là rất quan trọng.

Liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu về IE, công ty Hoshin có trụ sở tại Chicago Hoa Kỳ đã tiến hành rất nhiều thực nghiệm. Họ đã chọn chủ đề nghiên cứu về “động lực làm việc” để thực hiện. Qua nghiên cứu này họ muốn tìm hiểu xem sự thay đổi trong môi trường làm việc sẽ ảnh hưởng thế nào tới năng xuất lao động của con người.

Ngày nay, lĩnh vực này được gọi là Khoa học nghiên cứu con người, với rất nhiều nghiên cứu để giải quyết những vấn đề khác của xã hội.

POINT:

IE là một phương pháp khoa học để nâng cao tối đa hiệu quả Kaizen

Chỉ cần thực hiện triệt để cơ bản IE cũng có thể tạo ra hiệu quả to lớn.

Như vậy các bạn đã nắm được IE là gì rồi phải không?