Blog Single

Tiêu chuẩn hoá, làm sao để tất cả nhân viên cùng tạo ra thành quả như nhau | Chứng chỉ QLCL level 4

Tiêu chuẩn hoá được định nghĩa là một phương pháp chung, tốt nhất để mọi người cùng tạo ra thành quả như nhau.

Trong hoạt động của một tốt chức, thường những người có kinh nghiệm cũng như kỹ thuật sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra một cách làm hay tiêu chuẩn quản lý đơn giản nhất, hợp lý nhất để nâng cao năng xuất và chất lượng công việc.

Tiêu chuẩn hoá được xây dựng nhằm mục đích ổn định chất lượng, giảm thiểu lỗi thao tác, nâng cao năng xuất, giúp ổn định thao tác.

Mời các bạn theo dõi video để tìm hiểu chi tiết hơn.

https://youtu.be/q1SlIwkIZEY

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png