Quản lý chất lượng là gì?

1. Quản lý chất lượng là gì?

Như nội dung bài trước chúng ta đã tìm hiểu. Để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nhà sản xuất cần phải làm sáng tỏ và thiết lập được Chất lượng mong muốn. Và hoạt động mang tính tổ chức để đảm bảm chất lượng mong muốn được gọi là quản lý chất lượng.

[Quản lý chất lượng]

Hoạt động hiện thực hoá yếu tố chất lượng mong muốn

Để thực hiện được chất lượng mong muốn, nhà sản xuất cần nắm rõ được hiện trạng(現状の姿) của sản phẩm và dịch vụ đang cung cấp cho khách hàng. Nếu có tồn tại khoảng cách (sự sai lệch) giữa mong muốn và hiện trạng có nghĩa là đang có vấn đề(問題) hoặc thách thức(課題). Căn bản của hoạt động quản lý chất lượng chính là giải quyết vấn đề(問題解決)và chinh phục thách thức(課題達成)để xoá bỏ khoảng cách giữa chất lượng hiện tại và chất lượng mong muốn.

Mục đích của hoạt động quản lý chất lượng

2. Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Hoạt động quản lý chất lượng được bắt đầu với mục đích đảm bảo cung cấp tới khách hàng hay dịch vụ có chất lượng tốt và ổn định. Một sản phẩm tốt là một sản phẩm có chất lượng tốt là sản phẩm làm hài lòng khách hàng. Ngoài ra, nhà sản xuất còn phải đảm bảo sao cho không có sự sai lệch trong chất lượng sản phẩm. Lý do bởi vì, một sản phẩm được bán với cùng giá mà lại có sự khác biệt về chất lượng thì sẽ tạo ra sự thiếu công bằng dẫn đến những bất bình nảy sinh từ phía khách hàng. Có nghĩa là, nếu để tồn tại sự sai lệch nhà sản xuất sẽ không thể làm hài lòng mọi khách hàng.

Có thể bạn sẽ nghĩ ngay rằng “Vậy chỉ cần thay đổi giá sản phẩm tuỳ theo chất lượng là xong. Thực tế, giá của sản phẩm cũng khác nhau khi số lượng mua khác nhau”. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện với yếu tố chất lượng. Rất khó để nhà sản xuất có thể giải thích với khách hàng về sự chênh lệch này. Ví dụ, bạn có chấp nhận mua một chiếc tivi bị vỡ một góc màn hình mặc dù giá bán rẻ hơn không?

Chính vì vây, để có thể đưa ra một sản phẩm có chất lượng tốt và có chất lượng ổn định, thì nhà sản xuất cần phân biệt được sản phẩm tốt và sản phẩm xấu, rồi cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt. Tuy nhiên, khi càng có nhiều sản phẩm xấu thì lợi nhuận của công ty sẽ giảm nên nhà sản xuất phải xây dựng được hệ thống đảm bảo được chất lượng trong từng công đoạn bắt đầu từ khâu mua vật liệu, gia công, lắp rắp, vận chuyển,…Hay nói cách khác, hệ thống này chính là hệ thống quản lý chất lượng.

[Hệ thống quản lý chất lượng]

Hệ thống đảm bảo chất lượng trong từng công đoạn để có sản phẩm cuối cùng tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *