Blog Single

Đào tạo con người là một phần của quá trình giải quyết vấn đề

Công ty có càng nhiều nhân viên tự mình suy nghĩ thì công ty đó càng mạnh. Quá trình giải quyết vấn đề và kaizen luôn đòi hỏi năng lực tư duy, vì thế rất lý tưởng để đào tạo nhân viên.

“Có vấn đề” không phải là vấn đề. Chưa giải quyết được mới thực sự là vấn đề.

Trong bản nguyên tắc hành động “Toyota Way” được ban hành vào năm 2001, kaizen được xem là trụ cột chính của công ty. Bản nguyên tắc viết rằng “Phải kaizen không ngừng nghỉ, luôn luôn đổi mới để truy cầu sự cách tân”. Điều đó cho thấy tầm quan trọng và vai trò chiến lược của kaizen trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.


Nói đến Toyota thì chúng ta nghĩ ngay đến “Kaizen”. Và khi nói tới kaizen thì chúng ta nghĩ ngay tới giải quyết vấn đề, một công cụ hữu hiệu để tiến hành kaizen.


Ông Ryoukou Kaine, thành viên ban quản trị của OJT Solutions đã từng nói “Đào tạo con người cũng là một phần trong quá trình giải quyết vấn đề”.


“Tại Toyota, ‘Đào tạo con người là quá trình huấn luyện nhân viên biết cách tự mình phát hiện vấn đề và tự mình giải quyết vấn đề đó’. Để làm được điều này, cấp trên phải hướng dẫn cấp dưới có thói quen suy nghĩ, tìm về căn bản và hiểu bản chất của vấn đề đang cần giải quyết.”


Nói cách khác, đào tạo nhân viên tại Toyota chính quá trình rèn luyện khả năng tư duy và giải quyết vấn đề.
Đào tạo nhân viên sao cho họ có thể tự suy nghĩ giải quyết vấn đề cũng là một công việc của cấp trên trong Toyota, ngoài công việc quản lý, vận hành sản xuất.


Công tác giải quyết các vấn đề nên được tiến hành hàng ngày. Đôi lúc có người nói rằng “Ở nơi làm việc của tôi chẳng có vấn đề gì cả”. Điều này không đúng. Vì thực tế, ở bất kỳ nơi làm việc nào cũng phát sinh vấn đề, có thể là vấn đề lớn cũng có thể là vấn đề nhỏ.


Giải quyết vấn đề chính là cơ hội tuyệt vời để đào tạo nhân viên.“Có vấn đề” không phải là vấn đề, chưa giải quyết được mới thực sự là vấn đề. Bởi vậy mỗi nhân viên của Toyota phải có thói quen giải quyết vấn đề hàng ngày, qua đó để tiến bộ và phát triển năng lực bản thân.

8 bước giải quyết vấn đề của Toyota.

Dưới đây là 8 bước quan trọng trong cách giải quyết vấn đề của Toyota. 8 bước này sẽ được lặp lại nhiều lần nhằm mục đích kaizen nơi làm việc.

  • Bước 1: Làm rõ vấn đề (cụ thể hóa vấn đề)
  • Bước 2: Nắm rõ hiện trạng (phân tầng vấn đề, xác định vị trí xảy ra vấn đề)
  • Bước 3: Thiết lập mục tiêu
  • Bước 4: Phân tích nguyên nhân (tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi)
  • Bước 5: Lên phương án giải quyết vấn đề (đưa phương án giải quyết cụ thể ứng với mỗi nguyên nhân cốt lõi)
  • Bước 6: Thực hiện phương án (thực hiện dựa trên kế hoạch đã lập)
  • Bước 7: Xác nhận, đánh giá hiệu quả (đánh giá quá trình thực hiện và kết quả đạt được)
  • Bước 8: Tiêu chuẩn hóa (Tiêu chuẩn hóa cách giải quyết vấn đề đã thành công và nhân rộng cho những bộ phận khác)

____________________________________

Tham khảo: Nghệ Thuật Đào Tạo Nhân Sự Theo Phong Cách Toyota – NXB Phụ nữ/ Nhóm dịch NOMUDAS

Chi tiết: https://bit.ly/3v2KZRz