Blog Single

15 SUY NGHĨ CĂN BẢN TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ⑤

13. Quản lý độ lệch

Độ lệch(ばらつき)là hiện tượng kích thước của sản phẩm sau gia công không giống nhau. Điều này hoàn toàn bình thường phải không các bạn? Dù chúng ta có cố gắng cắt một đoạn kim loại thì kết quả chúng vẫn có chiều dài khác nhau. Độ lớn của độ lệch thường được biểu thị bằng độ lệch chuẩn(標準偏差). Ngoài ra, trong thống kê, người ta cũng dùng phạm vi, phân bố để thể hiện độ lệch.

Trong phương pháp sử dụng thông kê, chúng ta không nên chỉ dựa trên giá trị trung bình mà nên tính toán thêm độ lệch để phán đoán vấn đề. Ví du, dù giá trị trung bình của một đặc tính chất lượng của sản phẩm có nằm trong khoảng từ giới hạn dưới đến giới hạn trên nhưng độ lệch lớn thì hoàn toàn có thể xảy ra khả năng kích thước sẽ bị lệch ra ngoài. Vì thế, độ lệch là một trong những yếu tố rất quan trọng cần lưu ý trong quản lý trong quản lý chất lượng.

Chúng ta có hai loại độ lệch:

  • Độ lệch ngẫu nhiên: Dù bạn có tìm ra nguyên nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì.
  • Độ lệch phát sinh do sự cố: Đây là độ lệch mà chúng ta không thể bỏ qua.

14. Định nghĩa về Quản lý chất lượng tổng thể (TQM – Total Quality Management)

Quản lý chất lượng tổng thể TQM được bắt đầu ở Nhật Bản từ sau những năm 1950, ban đầu được biết đến với cái tên TQC – Total Quality Control. Đây là hoạt động quản lý chất lượng trên quy mô toàn công ty.

TQM được định nghĩa là một hoạt động mang tính hệ thống giúp đạt được mục tiêu và vận hành có hiệu quả tổ chức nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng những sản phẩm phù hợp và đảm bảo chất lượng.

TQM bao gồm một số suy nghĩ như sau:

  • Đối tượng khách hàng không chỉ bó hẹp ở người mua hàng mà còn bao gồm: người sử dụng, người nhận lợi ích gián tiếp.
  • Suy nghĩ về chất lượng sẽ không bó hẹp đối với khách hàng hiện tại mà cần phải mở rộng ra với đối tượng thứ ba, xã hội, môi trường hay thế hệ tiếp theo.
  • Chất lượng cung cấp cho khách hàng sẽ không chỉ đối với sản phẩm mà còn là chất lượng của dịch vụ, hệ thống, phần mềm, năng lượng…

15. Đặc trưng của TQM

TQM có 3 đặc trưng lớn là: Mọi người đều tham gia, Coi trọng cá nhân, Sử dụng hiệu quả công cụ thống kê.

  • Mọi người đều tham gia(全員参加): trong hoạt động TQM, toàn thể các bộ phận và nhân viên sẽ được yêu cầu cùng tham gia.
  • Coi trọng cá nhân, độ thoả mãn của nhân viên (ES): Trong hoạt động TQM, hoạt động của Câu lạc bộ QC với mục đích xây dựng một nơi làm việc đầy sức sống rất được coi trọng. Tương tự, không chỉ cấp quản lý, toàn bộ nhân viên trong công ty được yêu cầu tham gia hoạt động kaizen. Việc này nhằm mục đích để tất cả mọi người đều có thể ném trải kinh nghiệm thành công, qua đó thúc đẩy mọi người tìm ra lẽ sống cũng như mục đích làm việc. Qua đó, nâng cao độ thoả mãn đối với công việc của toàn nhân viên.
  • Sử dụng hiệu quả các thủ pháp thông kê: Trong hoạt động TQM, các công cụ QC, cũng như công cụ thống kê khác luôn được sử dụng một cách triệt để nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất của hoạt động. Vì thế, hoạt động TQM đòi hỏi tổ chức thực hiện phải có kế hoạch đào tạo toàn bộ nhân viên sử dụng những công cụ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *