Blog Single

Tổng kết tiến độ dự án tư vấn chất lượng tại Công ty cổ phần SCS Thái Nguyên

Thấm thoát đã kết thúc 2 tháng thực hiện dự án xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần SCS (Thái Nguyên). Hôm nay, VIqualita đã cùng Ban giám đốc công ty tổng kết lại kết quả sau hai tháng thực hiện và thảo luận phương hướng thực hiện trong tháng kế tiếp.

Một dự án tư vấn chất lượng thường kéo dài khoảng 3 tháng tuỳ quy mô công ty thực hiện. Sau mỗi tháng, chúng tôi sẽ tổ chức buổi báo cáo tiến độ và kết quả để các thành viên dự án cùng ban giám đốc có thể đánh giá được hiệu quả của dự án nhanh nhất có thể.

Hôm nay, thật vui mừng khi dự án đã đạt được những kết quả thật sự khả quan:

  • Xây dựng quy trình quản lý chất lượng cho hơn 10 sản phẩm đang sản xuất hàng loạt. Việc này đồng nghĩa với rủi ro phát sinh sản phẩm lỗi từ những mã hàng này sẽ giảm đi đáng kể.
  • Giảm đáng kể tỷ lệ sửa hàng và tỷ lệ hàng lỗi.

  • Và thành quả lớn nhất vẫn là sự trưởng thành của các quản lý tham gia dự án khi họ từng bước chủ động xây dựng được quy trình và điều tra nguyên nhân phát sinh lỗi để giải quyết vấn đề.

Thách thức lớn nhất với chúng tôi ở tháng thứ 3 chính là việc duy trì động lực làm việc như hiện tại và duy trì thành quả đã đạt được. Bởi tiêu chuẩn hoá sẽ chỉ có hiệu quả khi chúng ta thực hiện đủ 3 bước là: Xây dựng tiêu chuẩn, đào tạo và giám sát thực hiện.

Chúc dự án sẽ đạt được những kết quả tốt sau 1 tháng nữa để đáp ứng được tốt hơn yêu cầu của đối tác Nhật Bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *