Blog Single

 Hãy xắn tay áo lên và hành động. Anh chỉ nói lý thuyết suông tôi không phục

Nói đến quản lý chất lượng, chúng ta nào là nói đến quy trình, nào là nói đến chuyền sản xuất, nói đến 7 công cụ QC, nói đến Pokayoke, Kakotora…Chúng ta nói rất nhiều đến kiến thức chuyên môn, vậy thực tế thì cần hành động và thực hiện như thế nào.

  Không chỉ là quản lý chất lượng mà bất kỳ hoạt động quản lý nào đi chăng nữa, trước khi bước vào hành động, bạn phải nắm được bức tranh tổng quát, nắm được kiến thức cơ bản mới đi vào thực hiện và hành động. Hay nói cách khác là “Cần suy nghĩ trước khi hành động”. Quản lý chất lượng là một hoạt động đường dài, không thể nóng vội một sớm một chiều. Trước mắt, chúng ta cần phải hiểu được mục đích của hoạt động quản lý chất lượng, sau đó nắm được kiến thức căn bản (Kiến thức căn bản ở đây chính là lý thuyết suông) sau đó cùng với sự nỗ lực không ngừng của các ban bệ liên quan để tiến hành xây dựng hệ thống quản lý. Có nhiều công ty mất vài tháng, có nhiều công ty mất cả vài năm mới xây dựng xong hệ thống quản lý “hoàn chỉnh”. Trong quá trình vận hành sẽ phát sinh rất nhiều lỗ hổng, chúng ta cần xem xét để đưa ra phương án “vá” lỗ hổng đó để hệ thống thêm hoàn thiện.

Hãy xắn tay áo và hành động?

Sau khi nắm được mục đích của hoạt động quản lý cũng như kiến thức cơ bản (lý thuyết suông) cần phải bắt tay vào hành động. Để áp dụng vào thực tế, cần phải làm gì?

Chúng ta cần nắm bắt quy trình sản xuất. Nghĩa là nắm bắt các công đoạn từ nguyên vật liệu đầu vào đến lúc xuất hàng ra bên ngoài.

Trong từng công đoạn, các nội dung cần quản lý là gì. Nói cách khác nếu nội dung đó mà không quản lý sẽ xảy ra điều gì?

Sau khi nắm bắt được các nội dung cần quản lý, chúng ta cần xem xét phương pháp quản lý như thế nào? Hay nói cách khác là làm thế nào để quản lý được nội dung trên?

Với 3 nội dung chính ở trên kết hợp và kiến thức cơ bản (lý thuyết suông) cùng với tiêu chí 3 KHÔNG (KHÔNG nhận sản phẩm lỗi, KHÔNG làm sản phẩm lỗi, KHÔNG trao sản phẩm lỗi) để xây dựng phần bộ khung chính của hoạt động quản lý. Sau khi xây dựng xong bộ khung, chúng ta sẽ đi vào “đắp thịt” cho bộ khung đó. Để “đắp thịt” cho bộ khung chúng ta có nhiều phương pháp. Một trong những phương pháp hữu ích đó là xuống quan sát trực tiếp quan sát hiện trường, phỏng vấn nhân viên.

Hãy nắm bắt mục đích cũng như kiến thức cơ bản trước khi bắt tay vào hành động để đảm bảo bạn không bị đi lệch hướng. Đó chính là nền tảng.