Blog Single

Biểu đồ tương quan: Tìm kiếm mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả

Biểu đồ tương quan (Relation Diagram Methol) là công cụ thứ hai mà Blogsanxuat sẽ giới thiệu với các bạn trong chuỗi bài về 7 công cụ QC mới.

Định nghĩa

Biểu đồ tương quan là thủ pháp giúp chúng ta làm sáng tỏ nguyên nhân cốt lõi và tìm ra giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề gặp phải. Đây cũng là một công cụ trực quan hoá vấn đề khi sử dụng các dấu mũi tên để kết nối nguyên nhân và kết quả. Đương nhiên, những mối liên quan này phải được xây dựng dựa trên những nguyên lý và nguyên tắc nhất định.

Một sơ đồ đơn giản về dạng biểu đồ này được biểu thị ở hình dưới:

Khái niệm Biểu đồ tương quan (Relation Diagram Methol)
Khái niệm

Nhìn vào hình vẽ trên chúng ta có thể thấy đây cũng là một công cụ dùng để tổng hợp ý kiến của nhiều người trong trường hợp thảo luận để tìm nguyên nhân trong giải quyết vấn đề. Sau khi mọi người đưa ra ý kiến (mỗi ý khiến được biểu thị bằng một ô màu da cam), cả nhóm sẽ cùng thảo luận xem những ý kiến đưa ra có mối liên quan gì đến nhau và đến vấn đề. Có ý kiến chỉ là nguyên nhân cấp 1, nhưng sẽ có ý kiến được đánh giá là nguyên nhân cốt lõi nhờ mối liên hệ hiện ra sau khi chúng ta thêm mũi tên quan hệ vào giữa. Đương nhiên, trong hoạt động giải quyết vấn đề, việc tìm ra nguyên nhân cốt lõi là rất quan trọng.

Biểu đồ tương quan được sử dụng khi nào?

Biểu đồ này được sử dụng với hai mục đích chính:

  • Khi phân tích sự thực để tìm kiếm nguyên nhân cốt lõi để giải quyết vấn đề.
  • Khi chúng ta muốn sắp xếp lại vấn đề có nhiều nguyên nhân và các nguyên nhân lại liên quan đến nhau.

Biểu đồ tương quan cho chúng ta biết điều gì?

Biểu đồ này giúp chúng ta trực quan hoá mối liên hệ giữa các nguyên nhân để phát hiện ra nguyên nhân cốt lõi nhanh nhất có thể.

Việc xác định sớm nguyên nhân sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề nhanh hơn, tức là hạn chế tối đa thiệt hại do vấn đề gây ra. Đây quả là một công cụ tuyệt vời phải không các bạn.

[su_posts id=”262″ posts_per_page=”-1″ tax_operator=”AND” order=”desc”]

Ví dụ minh hoạ

Nào bây giờ chúng ta cùng xem xét một ví dụ minh hoạ đơn giản nhé.

Thử tìm kiếm nguyên nhân “Tại sao bạn chưa có người yêu?

Ví dụ Biểu đồ tương quan (Relation Diagram Methol)

Từ biểu đồ trên chúng ta có thể đưa ra một vài kết luận như sau:

  • Thứ nhất: bạn là người không quan tâm đến con gái (thôi xong…)
  • Thứ hai: Bạn là người hướng nội, ít tiếp xúc với bạn khác giới.
  • Thứ ba: Bạn không hay nói chuyện với bạn khác giới.

Đây là một ví dụ đơn giản. Bạn có thể dựa vào ví dụ này để tự phân tích theo trường hợp của bản thân nhé./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *