Blog Single

Biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu: Sự kết hợp hoàn hảo

Biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu (Matrix Data Analysis) là công cụ cuối cùng trong bộ 7 công cụ QC mới mà Blogsanxuat sẽ giới thiệu tới các bạn.

Định nghĩa

Biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu là thủ pháp nhằm phân tích mối quan hệ phức tạp giữa yếu tố nguyên nhân và yếu tố kết quả nhằm xác định rõ mối quan hệ cũng như mức độ liên quan giữa các yếu tố.

Hay nói theo cách khác đây là thủ pháp sử dụng ma trận để trực quan hoá mối quan hệ giữa hai yếu tố nhằm tìm ra vấn đề ẩn chứa bên trong.

Biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu được sử dụng khi nào?

Biểu đồ ma trận là công cụ duy nhất trong số 7 công cụ QC mới được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa hai hay nhiều yếu tố. Nhờ sử dụng biểu đồ này, chúng ta có thể nhìn ra và giải thích được đặc tính của một tập dữ liệu.

Tóm lại, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ ma trận khi muốn:

  • Trực quan hoá, định lượng hoá mối quan hệ giữa hai yếu tố.
  • Chỉnh lý, sắp xếp lại vấn đề để đưa ra đối sách phù hợp.

Ví dụ minh hoạ

Nào chúng ta hãy cùng xem một ví dụ minh hoạ để hiểu hơn về cách sử dụng biểu đồ nhé.

Dưới đây là biểu đồ Ma trận thể hiện mối quan hệ giữa hai yếu tố “Độ hài lòng” và “Tinh thần làm việc” của nhân viên trong một bộ phận.

Ví dụ biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu (Matrix Data Analysis)
Ví dụ biểu đồ ma trận phân tích dữ liệu (Matrix Data Analysis)

Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta có thể đưa ra một số kết luận như sau:

  • Nhân viên A là người hài lòng với công việc, anh ấy cảm thấy môi trường làm việc thoải mái nhưng không phải là người có tinh thần làm việc cao
  • Nhân viên B thì ngược lại, là người có tinh thần làm việc và độ hài lòng với công việc cao.
  • Nhân viên J lại là người trung lập. Tuy nhiên, J cảm thấy môi trường làm việc thoải mái.
  • Còn nhân viên S là người có các chỉ số khá tiêu cực. Tinh thần làm việc và độ hài lòng đều thấp, kèm theo đó S cũng không cảm thấy môi trường làm việc thoải mái. Từ kết quả này chúng ta có thể thấy S là người có khả năng thay đổi công việc cao.

Bạn đã nắm được cách sử dụng công cụ tuyệt với này rồi chứ. Hi vọng các bạn sẽ áp dụng hiệu quả các công cụ QC mới trong công việc của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *