Blog Single

Một số ví dụ Pokayoke áp dụng trong công xưởng

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu thêm một số ví dụ áp dụng Pokayoke trong công xưởng.

Đây là một số ví dụ khá đơn giản, gần gũi và dễ áp dụng để phòng tránh lỗi sơ ý của nhân viên.

Các bạn có thể nhìn ra nguyên lý sử dụng để thực hiện ngay tại nơi làm việc của mình.

Ví dụ 1

Ví dụ Pokayoke trong công xưởng

Ví dụ 2

Ví dụ Pokayoke trong công xưởng

Ví dụ 3

Ví dụ Pokayoke trong công xưởng