Blog Single

Những suy nghĩ căn bản trong quản lý chất lượng-② Quản lý duy trì và Kaizen chất lượng

Nếu hàng lỗi lưu xuất đến khách hàng thì sẽ có nguy cơ đánh mất lòng tin của khách hàng với công ty. Chính vì thế, chúng ta thường thiết lập tiêu chuẩn cao để đảm bảo chất lượng, đảm bảo rằng hàng lỗi sẽ không lưu xuất đến khách hàng. Việc thiết lập tiêu chuẩn đã khó, nhưng việc duy trì thực hiện cũng không hề dễ. Việc duy trì chất lượng được thực hiện thủ công sẽ dễ bị sai sót. Vậy nên, trong quản lý chất lượng, chúng ta nên đầu tư thêm máy móc thiết bị nhằm hạn chế tối đa thao tác của con người. Ví dụ như các thiết bị cảm biến, Robot, phần mềm, máy kiểm tra đo đạc…

Khi phát hiện ra sản phẩm bị lỗi cần phải điều tra nguyên nhân gốc rễ để tiến hành Kaizen. Kaizen ở đây không chỉ là sản phẩm lỗi mà còn phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa lỗi tương tự trong tương lai. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cách nâng cao hiệu quả Kaizen chất lượng.

1-Nâng cao kỹ năng tay nghề cho nhân viên, đào tạo để nhân viên có thể thực hiện nhiều công việc.

Nếu một nhân viên chỉ làm được một công việc trong một công đoạn nhất định thì rất khó đối ứng khi phát sinh bất thường. Để giải quyết những vấn đề này, cần phải thúc đẩy “Nhân viên đa năng” trong tổ chức , đây là những người có thể xử lý nhiều công việc trong các công đoạn khác nhau. Để thực hiện được điều này, cần phải liệt kê làm rõ các công việc cụ thể và tiến hành lên kế hoach để thực hiện.

2-Xác định 3-Mu dưới hiện trường để Kaizen (Muri = Quá sức, Muda=Lãng phí, Mura=Thiếu cân bằng) .

Cần dựa theo 4M để xem xét 3-Mu trong từng công đoạn để đưa tất cả các vấn đề. Quan sát hiện trạng thực tế để đánh giá, có thể phỏng vấn nhân viên dưới hiện trường để có đầy đủ thông tin. Dựa theo nội dung của các vấn đề để đưa ra các biện pháp Kaizen sao cho phù hợp.