Blog Single

Công xưởng #3 | Phương thức sản xuất dự đoán là gì?

Trong video này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một phương thức sản xuất phổ biến của các công ty hay công xưởng sản xuất. Đó là phương thức sản xuất dự đoán.

Xem xong video này, bạn sẽ nắm được căn bản về cách mà các nhà sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường như thế nào. Phương thức sản xuất dự đoán sẽ trải qua những quá trình sau:

  • Thứ nhất là quá trình chuẩn bị bao gồm: Dự đoán nhu cầu, lên kế hoạch bán hàng, lên kế hoạch sản xuất, lên kế hoạch nguyên vật liệu và đưa ra chỉ thị sản xuất. Trong đó, dự đoán nhu cầu là công việc quan trọng nhất.
  • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn sản xuất. Trong giai đoạn sản xuất, chúng ta cần quản lý thành tích sản xuất, quản lý tồn kho và quản lý chất lượng sản phẩm.
  • Và cuối cùng cần phải đưa được sản phẩm lên kệ hàng để khách hàng có thể mua ngay lập tức.

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.