Blog Single

Xác nhận “hiện trường” trong chủ nghĩa tam hiện

Đối với các công ty sản xuất thì hầu hết “Thông tin” đều nằm ở hiện trường. Hiện trường ở đây được hiểu là kho bảo quản, công xưởng, nhà máy. Khi chúng ta tìm kiểm những thông tin để tiến hành Kaizen thì buộc phải xuống xác nhận hiện trường thực tế. Khi xác nhận hiện trường, chúng ta không được xem xét vấn đề một cách qua loa đại khái mà phải làm một cách có hệ thống bài bản. Để thực hiện một cách có hiệu quả chúng ta nên thiết lập bảng biểu làm rõ nội dung và phương pháp xác nhận. Sau đây là một số điểm cần nhắm đến.

1.Xác nhận tình trạng 2S “Sàng lọc”, “Sắp xếp”

2.Xác nhận tình trạng hoạt động của máy móc thiệt bị

(Có hoạt động không? Tại sao máy dừng? Máy móc thiêt bị, công cụ có bị hư hỏng sứt mẻ không)

3.Xác nhận tình trạng âm thanh, rung chấn máy móc.

4.Xác nhậnTình trạng quản lý sản phẩm lỗi, sản phẩm bất thường

(Có đặt để đúng nơi quy định không? Có tem nhãn không?

5. Xác nhận tình trạng Layout

6.Xác nhận sự tuân thủ của nhân viên thao tác

….

Ngoài những nội dung ở trên còn rất nhiều nội dung mà chúng ta có thể bổ sung vào để xác nhận. Thường xuyên cập nhật nội dung và xác nhận hiện trường định kỳ sẽ góp phần lớn cho Kaizen sản xuất.