Blog Single

Kiểm tra là gì? Làm sao để đảm bảo chất lượng sản phẩm | Chứng chỉ QLCL level 4

Trong video này, mình sẽ cùng chia sẻ với các bạn về Kiểm tra.

Một khái niệm vô cùng quan trọng trong sản xuất.

Trong một dây chuyền hoặc một bộ phận gia công thì kiểm tra sẽ là chốt chặn cuối cùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm, trước khi chuyền giao cho khách hàng hoặc công đoạn sau.

Để có thể cung cấp một sản phẩm hay dịch đạt tiêu chuẩn chất lượng khiến khách hàng hài lòng thì ngoài việc cần phải quản lý thật tốt quá trình thì việc kiểm tra xem có sản phẩm có đạt yêu cầu không để loại bỏ là rất quan trọng.

Tức là đảm bảo chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng. Hoạt động này được gọi là kiểm tra.

https://youtu.be/Lrd6ATwbkig

 

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là blogsanxuat-youtube-2-1024x142.png