#1 Vấn đề và thách thức

Để hoạt động kaizen được tiến hành hiệu quả, có khoa học thì chúng ta nên thực hiện việc giải quyết vấn đề (GQVĐ), chinh phục thách thức và thực thi đối sách theo những bước tuần tự có sẵn.

Mọi người khi đi làm sẽ thấy, nhiều khi chúng ta hay giải quyết vấn đề theo bản năng thay vì một trình tự khoa học có sẵn.

Ví dụ, khi một con ốc bị chờn ren, có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay lỗi cho người công nhân vặn quá tay. Tuy nhiên, nếu điều tra kỹ chúng ta sẽ phát hiện ra lỗi phát sinh do đường kính lỗ rộng hơn so với thiết kế.

[su_highlight background=”#DDFF99″ color=”#000000″ class=””]Vì vậy, việc thực hiện theo từng bước trông có vẻ phiền phức ban đầu, nhưng việc này thật sự rất quan trọng[/su_highlight]. Và bạn chỉ nhận ra điều này khi việc GQVĐ đi vào bế tắc. Trước khi đi vào chi tiết các bước để GQVĐ, chinh phục thử thách hay thực thi đối sách, mình sẽ giới thiệu qua định nghĩa thế nào là vấn đề, thử thách hay đối sách.

  • Vấn đề chính là sự chênh lệch giữa hiện tại với hình thái lý tưởng hoặc mục tiêu. Giải quyết vấn đề chính là loại bỏ sự chênh lệch này.
  • Thách thức chính là sự chênh lệch giữa hình thái mong muốn và hiện tại. Hình thái mong muốn ở đây là những bước đột phá, cảnh cách hoạt động hiện tại hay bắt đầu một mảng kinh doanh mới. Để chinh phục được thách thức chúng ta sẽ không thể sử dụng cách làm hoặc cách suy nghĩ hiện tại, mà cần một phương pháp mới mang tính đột phá, sáng tạo.
  • Thực thi đối sách cũng có thể coi là phiên bản rút gọn của việc giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ thực thi ngay một đối sách khi đã nắm rõ được nguyên nhân cốt lõi. Thức là sẽ bỏ qua bước “phân tích nguyên nhân” trong quá trình giải quyết vấn đề (sẽ được giới thiệu trong bài tiếp). Đặc trưng của việc thực thi đối sách là thường áp dụng đối với những vấn đề tái phát sinh.

Hình dưới đây sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa vấn đề và thách thức.

sự khác biệt giữa vấn đề và thách thức

Hình tiếp theo sẽ chúng ta thấy sự khác biệt giữa việc GQVĐ và chinh phục thách thức.

sự khác biệt giữa việc giải quyết vấn đề và chinh phục thách thức

Như vậy, chúng ta đã nắm được các khái niệm cơ bản. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu về các bước GQVĐ, chinh phục mục tiêu và thực thi đối sách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *