Blog Single

Những suy nghĩ căn bản trong quản lý chất lượng-①Quản lý công đoạn

Trong kiểm soát công đoạn sản xuất, cần phải kiểm soát toàn bộ dòng chảy để sản phẩm có thể được sản xuất một cách ổn định mà không bị chậm trễ giao hàng. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tầm quan trọng của quản lý chất lượng và một số lưu ý về kaizen.

1-Giảm thiểu sai sót của con người bằng cách tiêu chuẩn hóa các quy trình
Trong ngành công nghiệp sản xuất, chỉ cần giao chậm trễ một linh kiện thôi cũng có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch ngày giao hàng chung. Để giao hàng đúng kỳ hạn trước tiên cần phải tiêu chuẩn hoá cho cả quy trình. Nếu quy trình làm việc không được tiêu chuẩn hoá thì sẽ xảy ra sự biến động của chất lượng và thời gian thao tác giữa các nhân viên dẫn đến nguy cơ xảy ra sai sót do bất cẩn. Bằng cách tiêu chuẩn hoá quy trình thì bí quyết và phương pháp làm việc sẽ được chia sẻ. Điều này có thể giảm thiểu sai sót của con người trong khi vẫn duy trì chất lượng và tốc độ sản xuất.

2-Giảm nhân lực và nâng cao năng suất
Tiêu chuẩn hoá quy trình rất quan trọng nhưng cải thiện năng suất cũng rất cần thiết. Để nâng cao năng suất, trước hết cần phải xác định các vấn đề hiện hữu ở hiện trường. Ví dụ, khi quản lý lô nguyên vật liệu, lô sản phẩm chúng ta thường ghi chép hồ sơ bằng tay, sau đó nhập vào Excel để quản lý. Công việc này làm rất tốn thời gian của chúng ta. Khi phát sinh vấn đề, việc tìm lại các hồ sơ để điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để kaizen vấn đề này chúng ta có thể sử dụng các phần mềm quản lý sản xuất. Bằng cách quản lý này sẽ tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian.

3-Rút ngắn thời gian hoàn thiện và giảm hàng tồn
Để không làm gián đoạn, chậm trễ trong giao hàng cần phải có hàng tồn kho. Tuy vậy, hàng tồn kho dư thừa gây ra rủi ro như chi phí quản lý và suy giảm chất lượng do lưu kho lâu ngày. Để ngăn ngừa những rủi ro đó xảy ra, điều quan trọng là phải quản lý được hai điểm sau.

(1) Giảm lượng hàng tồn kho của các sản phẩm đang trong quá trình sản xuất bằng cách rút ngắn thời gian hoàn thiện.
(2) Trực quan hoá hàng tồn kho để nắm được tình trạng kho và đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời.