Blog Single

Công xưởng #2 | Tổng quan về hoạt động công xưởng

Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về các bộ phận trong công xưởng. Về căn bản, các bộ phận trong công xưởng sẽ bao gồm bộ phận trực tiếp và gián tiếp.

Thứ hai, hoạt động của công xưởng sẽ tuân theo vòng tròn PDCA. Đó là lên kế hoạch sản xuất, sản xuất sản phẩm, thu thập và đánh giá thông tin sản xuất và đưa ra điều chỉnh và thực hiện kaizen.

Thứ ba, với sản phẩm đơn giản, tất cả các công đoạn sản xuất sẽ nằm trong cùng một công xưởng, còn với sản phẩm phức tạp thì mỗi công đoạn sẽ được chịu trách nhiệm bởi một công xưởng riêng.

Cuối cùng, chúng ta có hai xu hướng xây dựng công xưởng tại nước ngoài: Đó là xây dựng tại thị trường tiêu thụ sản phẩm và xây dựng tại các nước đang phát triển để tận dụng nguồn nhân công giá rẻ.

Xem thêm về Seri công xưởng tại đây

Mời các bạn đăng ký kênh Blogsanxuat để cập nhật thêm nhiều kiến thức hơn nữa.